O projektu

section-cover
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je savez udruženja, osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti evropskih integracija i evropskih vrednosti, demokratije, vladavine prava, poštovanja ljudskih i manjinskih prava i tržišne privrede.

Nacionalni konvent je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija. Nacionalni konvent pruža stručnu podršku Pregovaračkom timu, daje preporuke i mišljenja o ispunjavanju merila i uslova za članstvo, nadzire proces pridruživanja, prati sprovođenje potrebnih reformi, informiše javnost, promoviše kulturu dijaloga i učešća građana u cilju stvaranja društva vladavine prava, socijalne pravde, održivog razvoja.

 U okviru programa podrške evropskim integracijama Nacionalnog konventa, sprovode se brojne aktivnosti na svim nivoima, od državnog do lokalnog. Te aktivnosti podrazumevaju angažovanje građana i organizacija širom Srbije. Projekat takođe ima za cilj da podiže svest među građanima Srbije o značaju evropskih integracija za njihov svakodnevni život. Bitna komponenta projekta je i informisanje Delegacije Evropske unije o pregovaračkom procesu u svim poglavljima, glavnim preprekama, kao i stavu civilnog društva prema politici Vlade u procesu integracija.

Sektor
 • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
19SER05/07/21
Komponente
 • Jačanje kapaciteta Nacionalnog konventa i njegovih aktivnosti praćenja i evaluacije pregovora o pristupanju između Srbije i EU
 • Kreiranje okruženja za veće učešće lokalnih OCD u Radnim grupama Konventa kroz transfer znanja i informacija
 • Promocija pristupanja Srbije EU i informisanje javnosti o benefitima članstva
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
554.673 €
Pregovaračko poglavlje
 • 1 - Sloboda kretanja robe,
 • 2 - Sloboda kretanja radnika,
 • 3 - Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga,
 • 4 - Sloboda kretanja kapitala,
 • 5 - Javne nabavke,
 • 6 - Pravo privrednih društava,
 • 7 - Pravo intelektualne svojine,
 • 8 - Konkurencija,
 • 9 - Finansijske usluge,
 • 10 - Informaciono društvo i mediji,
 • 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj,
 • 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika,
 • 13 - Ribarstvo,
 • 14 - Transport,
 • 15 - Energetika,
 • 16 - Porezi,
 • 17 - Ekonomska i monetarna politika,
 • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje,
 • 20 - Preduzetništvo i industrijska politika,
 • 21 - Transevropske mreže,
 • 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,
 • 23 - Pravosuđe i osnovna prava,
 • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti,
 • 25 - Nauka i istraživanje,
 • 26 - Obrazovanje i kultura,
 • 27 - Životna sredina,
 • 28 - Zaštita potrošača i zdravlja,
 • 29 - Carinska unija,
 • 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom,
 • 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika,
 • 32 - Finansijski nadzor,
 • 33 - Finansijske i budžetske odredbe,
 • 34 - Institucije,
 • 35 - Ostala pitanja
Vreme implementacije
Maj 2019. - Maj 2021.
Korisnik
Građani/građanke i civilno društvo Republike Srbije
Implementiran od strane
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji